PRIMER- Lam bám Bột ,Gel

70,000 

Dùng để làm bám Bột , bám gel , giúp sơn gel /gel /bột bám vào móng chắc hơn